mercoledì 23 gennaio 2013

Mustarastaspelätin - Lo spaventamerli

Kaksi pulleaa mustarastasta ovat vierailleet meidän etuportilla jokaisella vessakäynnillään nyt muutaman viikon ajan. Ja nepä ovat tuotteliaita!

Una coppia di merli ciccioni sosta sul nostro cancello da qualche settimana usandolo come bagno. Ma quanto producono!

Kyllästyttyämme jokapäiväiseen portin pesuun löysimme apua netistä. Sivulla kerrotaan pulujen karkoittamisesta käyttämällä petolinnun muotoon tehtyjä kuvia. Pelkät isot uhkaavat silmätkin riittävät, kunhan ovat kirkkaan väriset.

Stanchi di lavare il cancelletto giornalmente abbiamo trovato aiuto qui. 

Koirasta ei ole mihinkään linnunpelättimenä - ei ainakaan Lubista.

Il cane non funziona come spaventapasseri - almeno non Lubi.


Tämän pitäisi auttaa myös siihen, etteivät linnut lennä lasia päin. 
Pelottaako yhtään?

Questo dovrebbe anche evitare che gli uccelli volino contro la finestra. 
Paura, eh?  
 

mercoledì 16 gennaio 2013

Valitsen olla onnellinen - Scelgo di essere felice


Kun elämä pysäyttää rajusti
on hyvä muistaa, että
kaikella on tarkoituksensa
ja
ponnistaa sitkeästi jaloilleen,
kiittäen.
 
Quando la vita ci ferma bruscamente
bisogna ricordarsi che
c'é una ragione per tutto
e
di rimettersi in piedi con tenacia,
ringraziando.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lettori fissi